REJESTRACJA

POKAŻ

powrót

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych kandydata jest spółka Duraj Reck i Partnerzy Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Katowicach (ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice);
  2. kontakt z Administratorem danych możliwy jest pod adresem e-mail: ochronadanych@durajreck.com;
  3. dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu realizacji będącego w toku procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO, a także, jeżeli kandydat wyrazi na to zgodę, w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO;
  4. podanie danych osobowych przez kandydata jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej. Niepodanie danych osobowych lub wyrażenie sprzeciwu spowoduje niemożność uwzględnienia aplikacji w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Duraj Reck i Partnerzy;
  5. dane osobowe kandydata będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji będącego w toku procesu rekrutacji, a jeżeli kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacji, także później, jednak przez okres nie dłuższy niż 1 rok. Po upływie tego okresu dane zostaną usunięte;
  6. kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  7. odbiorcą danych kandydata będą upoważnieni pracownicy Administratora. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych;
  8. dane kandydata nie będą przetwarzane w formie profilowania.